Preduzetništvo

Ukratko, preduzetnik mora posedovati odgovarajuće znanje, potrebne vještine, kao i poželjne osobine i stav, koji se mogu sažeti u sintagmu ’preduzetnički duh’.
Pročitaj savjete svetski usjpešnih preduzetnika i koje su karakteristike po njima ključ uspjeha u ovoj oblasti.
To je kada si sam sebi gazda. Kada imaš svoju firmu. Sam si sebe zaposlio i uz to vjerovatno još neke ljude. Ili kako je sada popularno reći, imaš svoj biznis. Neki od vas su možda sa tim upoznati, preko poslova svojih roditelja. Za one koji nisu evo par riječi o tome šta je samozaposlenje i šta ono sve podrazumijeva.