Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Ukoliko koristiš OKC Karijeru znači da si saglasan/a sa slijedećim uslovima korišćenja:

Privatnost podataka

Podatke koje uneseš prilikom registracije (ime i prezime, imejl adresa i lozinka) OKC Karijera ne?e podijeliti sa nekom trećom stranom.

Rezultati testova i pretrage po bazi zanimanja i bazi fakulteta i visokih škola, čuvaju se na tvom profilu i ostaju privatni.

Ukoliko se prilikom izrade Akcionog plana A ili Akcionog plana B eksplicitno saglasiš sa tim da jedan od ta dva Akciona plana postane javan, drugi korisnici će moći da vide tvoje: ime ili nadimak kojim si se prijavio/la, datum rođenja, školu, ličnu izjavu, sliku (ukoliko si je aploadovao/la), željeno zanimanje, željeni uspeh u školi, željeno obrazovanje, željeno dodatno obrazovanje, i željeni način života (ukoliko uneseš sve opcije). Ni kad objaviš svoj Akcioni plan drugi neće moći da vide tvoju imejl adresu.

Pregled tuđih profila omogućava ti da vidiš o čemu razmišljaju vršnjaci i kako oni planiraju svoju karijeru. Informacije koje putem OKC Karijere dobiješ o drugima ne smiješ zloupotrebiti ili koristiti u svrhe drugačije od namijenjenih.

Ograničenja u korišćenju

Materijale i tekstove koje pronađeš na stranicama u okviru OKC Karijere imaš prava da koristiš u svoje lične svrhe. Dobijene rezultate možeš podijeliti sa svojim prijateljima, rođacima i nastavnicima ili savjetnicima u koje imaš poverenja, i od kojih tražiš pomoć pri planiranju karijere, ili kojima želiš da pokažeš kako funkcioniše OKC Karijera. U druge svrhe, naročito u svrhe komercijalnog karaktera, nije dozvoljeno kopirati i umnožavati materijale koje dobiješ putem OKC Karijere.

OKC Karijera zadrđava pravo da modifikuje materijale i informacije koji stoje na portalu, kao i da unosi tehničke modifikacije u okviru portala. Ukoliko se neka od tvojih informacija tom prilikom modifikuje ili zagubi na neko vrijeme ili stalno, OKC Karijera ne snosi nikakvu odgovornost.